Juridische informatie

Voor het laatst gewijzigd op 07-06-2021

Inleiding

Sinds 1 maart 2019 zijn op al onze diensten onze algemene voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden staan alle generieke afspraken die we met elkaar maken voor als je onze producten gebruikt, of als we een project met je gaan oppakken. In aanvulling op deze voorwaarden sluiten we wellicht nog een projectovereenkomst met elkaar. Afspraken die daar instaan gaan dan voor op de algemene voorwaarden.

Je kunt alles teruglezen via de onderstaande links. Onze algemene voorwaarden zijn tevens bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd, onder ons KvK-nummer.

Heb je vragen over onze voorwaarden, ons privacybeleid of over een overeenkomst? Dan kun je contact met ons opnemen, we helpen je dan graag verder.

Voorwaarden inzien

Actuele documenten

Archief

Disclaimer website

Freave B.V. (Kamer van Koophandel: 83016627), hierna te noemen Freave, verleent u hierbij toegang tot freave.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Freave behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Freave spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Freave. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Freave nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Freave en haar licentiegevers. KopieĢˆren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Freave, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Notice & takedown formulier

Notice & takedown meldingen kunt u digitaal aan ons versturen. Wij zullen binnen 7 werkdagen op de klacht reageren. In het geval van een spoedmelding binnen 24 uur.

Formulier “Notice & takedown” ›