Juridische informatie

Voor het laatst gewijzigd op 01-03-2019

Inleiding

Om het bedrijfsleven goed te laten functioneren is het belangrijk dat een relatie tussen bedrijven gebaseerd is op duidelijke afspraken. Freave heeft Voorwaarden opgesteld om het zo voor alle partijen duidelijk te maken wat zij van elkaar kunnen verwachten.

Op alle diensten en producten van Freave zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, hier wordt niet van afgeweken. Voor sommige diensten zijn er ook Aanvullende Voorwaarden, die verdere voorwaarden beschrijven voor een specifiek product of dienst.

Indien u vragen heeft over onze voorwaarden of overeenkomsten kunt u contact met ons opnemen, we helpen u dan graag verder.

Politie & justitie

We vinden het belangrijk om uw gegevens te beschermen, in sommige gevallen is het echter nodig gegevens te verstrekken aan de overheid/politie. Per geval beoordelen we of het verzoek rechtmatig is, zo verwerken we alleen schriftelijke verzoeken en bekijken we of de opgevraagde informatie van belang is.

Als een overheidsinstatie, Politie of justitie gegevens over u opvraagt zullen wij dit in de meeste gevallen aan u melden, in sommige gevallen is dat echter niet wenselijk voor het onderzoek. Ook dit beoordelen we per geval.

Heeft u nog vragen over onze werkwijze? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Voorwaarden inzien

Actuele documenten

Archief

Disclaimer website

Freave Nederland (Kamer van Koophandel: 63956349), hierna te noemen Freave, verleent u hierbij toegang tot freave.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Freave behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Freave spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Freave. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Freave nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Freave en haar licentiegevers. KopieĢˆren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Freave, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Notice & takedown formulier

Notice & takedown meldingen kunt u digitaal aan ons versturen. Wij zullen binnen 7 werkdagen op de klacht reageren. In het geval van een spoedmelding binnen 24 uur.

Formulier “Notice & takedown” ›