Wat houdt Scrum precies in?
Scrum is een methode die leunt op het Agile gedachtengoed, een set van afspraken die zijn gemaakt om beter en sneller software te kunnen leveren in een wereld die snel veranderd. In het kort hak je een project op in delen (sprints), waarbij je met alle benodigde disciplines steeds een deel van het project oplevert met als doel snel tussentijds resultaat aan klanten of eindgebruikers te kunnen laten zien en te kunnen reageren op verandering. Scrum is bedacht voor het ontwikkelen van software, maar wordt door het succes inmiddels ook daarbuiten veel toegepast.

Hoe werkt Scrum dan?
Binnen de organisatie wordt een team opgesteld, zij zijn het Scrum-team. Binnen dit team worden 3 rollen verdeelt, die van de Product Owner, van Scrum master en van het ontwikkelteam.

De Product Owner is één persoon, deze persoon is de ‘eigenaar’ van het product. De Product owner werkt niet aan het product, maar heeft een visie over wat er met het product moet gebeuren. Wat er moet gebeuren voor het product plaatst de Product Owner weer op een backlog, geprioriteerd en voorzien van details.

Het ontwikkelteam bestaat uit meerdere personen die expert zijn op hun gebied. Dit team werkt in korte periodes de taken op de backlog af, deze periodes worden sprints genoemd. Aan het einde van een sprint presenteren ze hun werk aan de Product Owner, die hier weer feedback op geeft.

De Scrum master is ook één persoon, deze persoon faciliteert het Scrumproces. De Scrum master zorgt ervoor dat iedereen zich ‘aan de regels’ houdt van de Scrum methode en faciliteert de Scrum meetings. Aan het begin van iedere sprint is er een ‘Sprint Planning’-meeting, waarbij het Scrum-team de backlog bespreekt en inschat. Dit gebeurt totdat het team aangeeft dat ze voldoende werk voor de sprint hebben, dat vormt dan de Sprint backlog waar het team deze sprint aan gaat werken.

Vervolgens vindt er elke dag een ‘Daily scrum’ plaats. Dit is een meeting van maximaal 15 minuten waarin de werkzaamheden van de komende 24 uur besproken worden. Iedereen geeft in het kort aan wat diegene gisteren heeft gedaan, vandaag gaat doen en welke belemmeringen er eventueel zijn. Zo is iedereen van elkaar op de hoogte en kan bekeken worden of iemand hulp nodig heeft of hoe we bepaalde belemmeringen we kunnen nemen.

Elke sprint duurt tussen de 1 en 4 weken. Aan het eind van elke sprint wordt er een ‘Sprint Review’-meeting gehouden, tijdens deze meeting wordt met de Product Owner en andere geïnteresseerden het opgeleverde werk bekeken, met als doel feedback te verkrijgen en input voor de backlog en komende sprints. Daarnaast vindt na iedere sprint ook een ‘Sprint Retrospective’ plaats, een belangrijk moment voor het team om terug te kijken naar wat er goed ging en beter kan om zo verbeteringen aan het proces te verzamelen om nog beter te kunnen functioneren in komende sprints.

Door op deze systematische manier te werk te gaan, wordt er zo efficiënt mogelijk gewerkt, dit is waarom Scrum voor veel bedrijven goed werkt.

Waarom ben jij zo enthousiast over Scrum?
In de IT-wereld en in de zakelijke wereld in het algemeen is er veel ballast en bureaucratie, waardoor projecten onnodig duur en complex worden. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat projecten daardoor stroef liepen of mislukten. Agile en specifiek de Scrum-methode, zijn eigenlijk een antwoord daarop. Wat ik mooi vind daar aan is dat er een wereldwijde community is die met elkaar steeds manieren bedenkt om daar steeds beter in te worden en ook te kijken naar en leren van andere industrieën zoals autofabrikanten.

En het werkt echt: Door te focussen op het leveren van werkende software, dat in stukjes op te leveren, tussentijds feedback te verkrijgen en met elkaar steeds terug te kijken om te zoeken naar verbeteringen, kan je in de helft van de tijd 2x zoveel werk doen en werk je ook nog eens veel beter samen met de klant/eindgebruiker.

Zou je het dan ook ieder bedrijf aanraden om met Scrum te werken?
Nee niet per se, in hele kleine teams kan het lastig zijn om de methode toe te passen. Wel zou ik dan aanraden om verder te kijken naar andere Agile methoden of elementen daaruit. Zoals bijvoorbeeld Kanban, een wat lichtere Agile werkmethode. In het algemeen vind ik het ook een goede zaak om naar meerdere methodes te kijken en elementen die goed lijken uit te proberen en als het werkt opnemen in je werkproces.

Hoe zou jij met scrum beginnen als bedrijf?
Ik denk dat het een kwestie is van gewoon beginnen en bijsturen als het nodig is. Dat is wel het mooie van Scrum, na een Sprint evalueer je hoe het ging (Retrospective) en heb je de mogelijkheid om bij te sturen.

Als je wilt beginnen met Scrum, raad ik wel aan om in ieder geval deze bronnen eens te bekijken/lezen: